Pakett 1 - Visuaalne katuseseire + katuse seisukorra raport (KSR)
Katusele teostatakse põhjalik visuaalne kontroll, mille käigus selgitatakse välja katuse tehniline seisukord. Pärast inspekteerimist väljastame tellijale fotodega varustatud raporti, milles on detailne ülevaade katuse seisukorrast, loetelu võimalikest vigadest ja parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal.
Pakett 1 sobib tellijale, kes soovib teada saada oma katuse tehnilisest seisukorrast.

Milliseid töid teostatakse visuaalse katuseseire käigus?

Katusekatte seisukorra kontroll:
kinnituste visuaalne kontroll;
puiste hinnang;
mehaaniliste vigastuste tuvastamine;
vuukide tiheduse kontroll;
katuse heakord (puude lehed ja muu sodi).

Läbiviikude (korstnad, tuulutid, antennid, luugid jne.) kontroll:
ülespöörete vuukide hindamine;
kinnituste kontroll;
puiste kontroll;
muud tähelepanekud;
plekitööde kontroll.

Kaitseplekkide kontroll:
kinnituste kontroll;
tihenduste kontroll;
plekkide korrasoleku hindamine;
tõstete kõrgused.

Turvavarustused (seinaredelid, katuseredelid, katusesillad, lumetõkked jne) kontroll:
kinnituste kontroll;
värvikihi paksuse hindamine;
roostekahjustuste hindamine;
mehhaaniliste vigastuste kontroll;
läbivate kinnituste kontroll.

Vihmaveesüsteemide kontroll:
vihmaveerennide visuaalne kontroll;
katusekaevude visuaalne kontroll;
äravoolutorude korrasoleku hindamine;
sulatuskaablite kontroll/olemasolu kontroll;
vigastuste hindamine;
vihmaveesülitite kontroll.

Pööninguruumi kontroll (kontrollitakse juhul kui ligipääs ja liikumine võimalik):
lekkekohtade tuvastamine;
aluskatte kontroll;
isolatsiooni kontroll;
tuulutuse kontroll.

Pärast inspekteerimist väljastame fotodega varustatud raporti (KSR), milles iga probleemne koht
saab täpse hinnangu: pilt, asukoht, probleemi kirjeldus, parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal (milline on viga ja millal hiljemalt tuleks likvideerida/tegeleda).
Katuse seisukorra raport (KSR) annab väga hea üldpildi katuse tehnilisest seisukorrast. Raport on alusdokument, mille abil saab planeerida eelseisvaid töid.

Katuse seisukorra raportile tuginetud parandus- ja hooldustööde teostamine pikendab katuse tehnilist eluiga.