Kõik meie teenusepaketid sisaldavad katuse põhjalikku inspekteerimist ja detailset raportit. Väljastatud raport on põhjalik dokument, milles on piltide, teksti ja jooniste abil kirjeldatud detailne ülevaade katuse seisukorrast, loetelu võimalikest vigadest ja parandusettepanekud. Raport annab hoone omanikule hea ülevaate katuse seisukorrast.

Meie teenusepaketid:

Pakett 1
- Visuaalne katuseseire + katuse seisukorra raport (KSR)
Katusele teostatakse põhjalik visuaalne kontroll, mille käigus selgitatakse välja katuse tehniline seisukord. Pärast inspekteerimist väljastame tellijale fotodega varustatud raporti (KSR - katuse seisukorra raport), milles on detailne ülevaade katuse seisukorrast, loetelu võimalikest vigadest ja parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal.
Pakett 1 sobib tellijale, kes soovib teada saada oma katuse tehnilisest seisukorrast.

PAKETT 1 TÄPSEMALT


Pakett 2 
- Visuaalne katuseseire + hooldus + katuse seisukorra ja hööldustööde raport (KSHR)
Katusele teostatakse põhjalik visuaalne kontroll, mille käigus selgitatakse välja katuse tehniline seisukord. Lisaks teostatakse katusele hooldus, mis sisaldab katuse koristamist ja ka pisemaid parandustöid katuse seisukorra parandamiseks ja eluea pikendamiseks. Peale inspekteerimist väljastame tellijale fotodega varustatud raporti (KSHR - katuse seisukorra ja hooldustööde raport), milles on detailne ülevaade katuse seisukorrast, ülevaade teostatud hooldus- ja parandustöödest, loetelu võimalikest suurematest vigadest ning parandusettepanekud koos soovitusliku teostusajaga järgneval viiel aastal.
Katuse hooldus on soovitatav teha vähemalt kaks korda aastas - kevadel ja sügisel.
Pakett 2 sobib tellijale, kes soovib pikendada oma katuse eluiga, olla kindel, et katus on õigesti hooldatud ja saada regulaarset ülevaadet katuse tehnilisest seisukorrast.

PAKETT 2 TÄPSEMALT


Pakett 3 - Katuse skaneering elektriimpulsi seadmega (EIS) + raport
EIS skaneeringu käigus teostatakse katusele põhjalik katuseseire vastava seadmega. Seadme abil leitakse ka kõige väiksemad katusekatte kahjustused ja lekete asukohad. Seadme abil antakse täpne hinnang katusekatte tehnilisele seisukorrale ja selle eeldatavale elueale.
Peale EIS skaneeringut väljastame tellijale fotodega varustatud raporti, milles on kirjeldatud detailne ülevaade katuse seisukorrast, loetelu vigadest ja parandusettepanekud. Lisaks on raportis katuse eskiis, kus on tingmärkidega täpselt välja toodud kõik leitud puudused ja nende väga täpne asukoht katusel. Vigade asukohad märgitakse ka märkevärviga katusele. Samuti sisaldab raport ka parandusettepanekuid.
Pakett 3 sobib tellijale, kellel on probleeme leketega, millele pole lahendust visuaalsel vaatlusel leitud. Samuti sobib see tellijale, kes soovib saada väga täpset hinnangut katusekatte seisukorrale või hinnata katusekatte paigalduse kvaliteeti.

PAKETT TÄPSEMALT