Pakett 3 - Katuse skaneering elektriimpulsi seadmega (EIS) + raport
EIS skaneeringu käigus teostatakse katusele põhjalik katuseseire vastava seadmega. Seadme abil leitakse ka kõige väiksemad katusekatte kahjustused ja lekete asukohad. Seadme abil antakse täpne hinnang katusekatte tehnilisele seisukorrale ja selle eeldatavale elueale.

Katuseseire käigus teostatakse EIS skaneering kogu katuse ulatuses. EIS skaneeringu abil on võimalik avastada katusekatte kahjustusi ja leida ka kõige väiksemaid auke katusekattes. Seadmega on võimalik hinnata täpselt katusekatte seisukorda ja kontrollida katusekatte paigalduse kvaliteeti ning seeläbi ennetada potentsiaalseid lekkekohti.

Elektri impulsi seadmega (EIS) saab tuvastada reaalseid lekkekohti ja katusekatte kahjustusi, kui lekke asukoha leidmine on keeruline või otsitav ala on väga suur. Samuti võimaldab EIS mõõtmine selgitada välja katusekatte tehnilise seisukorra. Kui silmaga on katusekatte seisukorrale raske täpset hinnangut anda, siis EIS skaneeringu abil leiab ka kõige väiksemad vigastused ja kulunud kohad. Seadme abil on võimalik ENNETADA lekkeohtu lähitulevikus, sest see on võimeline tuvastama kõigest mõne millimeetriseid vigastusi, millest tekivad ajapikku suuremad lekked.

Peale EIS skaneeringut väljastame tellijale fotodega varustatud raporti, milles on kirjeldatud detailne ülevaade katuse seisukorrast, loetelu vigadest ja parandusettepanekud. Lisaks on raportis katuse eskiis, kus on tingmärkidega täpselt välja toodud kõik leitud puudused ja nende väga täpne asukoht katusel. Vigade asukohad märgitakse ka märkevärviga katusele. Samuti on raportis täpsed parandusettepanekud.
Pakett 3 sobib tellijale, kellel on probleeme leketega, millele pole lahendust visuaalsel vaatlusel leitud. Samuti sobib see tellijale, kes soovib saada väga täpset hinnangut katusekatte seisukorrast või hinnata katusekatte paigalduse kvaliteeti.

EIS mõõdistusi on võimalik teostada ainult kuiva ilmaga. Katusekate peab olema kuiv ja puhas.