Kõik meie ettevõtte katuseseired teostab inimene, kes on 25 aastat tegelenud lamekatustega, millest viimased viis aastat katuste inspekteerimisega. Meie meeskond on saanud hea väljaõppe ja praktilised kogemused peamiselt väljaspool Eestit. Me kasutame innovaatilisi seadmeid ja välisriikidest saadud oskusteavet. Meie poolt pakutav teenus on ennast praktikas tõestanud ning tagab katuste maksimaalse eluea.

Hooldamata katus on suur risk kinnisvarale!

Me elame kliimavööndis, kus on 4 aasta-aega ja sellest tingituna valitsevad katustel valdavalt ekstreemsed tingimused. Vahelduvad ilmastikuolud kulutavad katusekattematerjali ja sellest tulenevalt ei pruugi olla katuse seisukord täna enam sama, mis oli eile.
Enamasti minnakse katusele probleemi otsima alles siis, kui on avastatud leke, mis on jõudnud siseruumidesse. See aga tähendab, et veekahjustused on tekkinud siseviimistlusele, soojusisolatsioonile ja katusekonstruktsioonidele. Hooldamata katus võib olla üheks märkimisväärseks lisakulude tekitajaks kinnisvarale, sest katuse vanusest ja kulumisest tingitud lekked tekivad üldjuhul ootamatult. Lekke põhjuseks võib olla ka paigaldusel tehtud vead või märkamatuks jäänud pisivigastused, mis endast alati kohe märku ei anna.

Kuidas pikendada katuse eluiga?

KONTROLLI, HOOLDA, PARANDA. Need on kolm märksõna, mis on katuse eluea pikendamise juures kõige olulisemad.

KONTROLLI
Katuse seisukorda tuleks kontrollida vähemalt kaks korda aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne lume tulekut. Samuti tuleks katust kontrollida pärast suurt tormi ja pärast katusel tehtavaid muid töid.
Harvemini võiks katuse seisukorda hinnata ka detailsemalt, näiteks elektri impulsi seadmega (EIS).

HOOLDA

Hooldada tuleks katust ja selle olulisi osasid. Regulaarselt tuleks puhastada nii katust kui vihmavee äravoolu kaevusid, renne ja torusid. Oluline, et vesi saaks katuselt ära liikuda ja ei tekiks ummistusi. Vajadusel tuleks teostada ka lumekoristustöid. Ka katusehooldust tuleks teostada vähemalt kaks korda aastas: kevadel peale lume sulamist ja sügisel enne lume tulekut.

PARANDA

Katusekatte parandustöid tuleb teostada kohe, kui katusekate on saanud vigastada. Kiiresti tegutsedes on võimalik ära hoida suuri lisakulusid, mis katusekatte vigastuse korral võivad tekkida. Regulaarne katuse hooldamine ja kontroll tagab ka õigeaegselt teostatud parandustööd, mis omakorda tagabki selle, et suuremad kahjud jäävad tekkimata.

TUTVUN TEENUSTEGA